قیمت

شرکت فارس هرمز به عنوان مجری اولین معبر شهری بتنی در کشور ، با استفاده از تجربه های عملی خود طی 15 سال و مندرجات دستورالعمل و ضابطه های مرتبط منتشر شده توسط سازمان برنامه وبودجه کشور مبادرت به تهیه و تنظیم این وب سایت در خصوص مقایسه اقتصادی،فنی و عمر مفید روسازی بتنی JPCP با آسفالت قیری برای ارائه به جامعه مهندسی عرضه نموده است. با وجود تلاش های فراوان ،این مطالب مصون از ایرادهایی نظیر غلط های مفهومی ،فنی، ابهام ، ایهام و اشکالات موضوعی نیست. از این رو از شما بازدیدکننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد واشکال فنی ، مراتب را از طریق منو نظرخواهی گزارش فرمایید. کارشناسان این امور، نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.پیشاپیش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می شود