سوابق اجرایی

مهندس محمد هادی حسام فارغ تحصیل رشته مهندسي راه و ساختمان و كارشناس ارشد مديريت دولتي است. از سوابق ایشان می توان بطور خلاصه به چند مورد اشاره کرد که به شرح ذیل می باشد؛

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری شیراز

معاون حقوقی و املاک شهرداری شیراز

معاون مالی و اداری شهرداری شیراز

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان فارس

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تربیت بدنی

معاون سازمان تربیت بدنی کشور

رییس مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی کشور

مدیرعامل شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه اصفهان شیراز

عضو هیأت مدیره شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه کنار گذر قائم شهر ساری